Voor wie?

Algemeen

Leeffijn maakt voor in zorg name cliënten geen onderscheid op basis van huiskleur, religie, afkomst, geaardheid of sekse. Wel moet je voldoen aan een aantal criteria om bij ons te kunnen wonen. Allereerst moet je in het bezit zijn van een afgegeven zorgbeschikking. Deze ontvang je na vaststelling diagnose door een onafhankelijke zorg professional, hetzij van jouw gemeente op basis van een WMO-indicatie, hetzij van het zorgkantoor op basis van een WLZ-indicatie. Zonder zo’n beschikking mogen wij op basis van onze overeenkomsten jou niet in zorg nemen.

Voor Leeffijn maakt het onderscheid tussen WMO of WLZ niet uit. Mits jouw indicatiestelling maar geschikt is om bij ons in zorg te komen. Zo bieden wij bijvoorbeeld géén behandeling en verpleging. Daarvoor zijn andere zorgaanbieders.

Doelgroep

Leeffijn biedt zorg en ondersteuning op maat aan cliënten met uiteenlopende beperkingen en problematiek in het autisme spectrum of op basis van een VG-indicatie. Vaak is er een combinatie met ernstige psychosociale problematiek, persoonlijkheidsstoornis of een belaste voorgeschiedenis.

Cliënten met psychosociale en/of psychiatrische kwetsbaarheden waardoor nog onvoldoende vaardigheden  zijn op meerdere leefgebieden om zelfstandig te kunnen functioneren binnen de maatschappelijke realiteit.  Het volwassen zijn in de zin van zelfstandigheid hangt ook echter samen met de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Dit verschilt per persoon.

 

Leveringsvormen

Leeffijn heeft een zorgcontract met de zorgregio Amersfoort en levert verblijfszorg in de vorm van beschermd wonen (0ndersteuning met noodzakelijk verblijf) onder de WMO in ZIN. Ook wordt zorg geleverd aan cliënten op basis van een PGB.

Zorgprestaties die geleverd (gaan) worden

Leeffijn levert zorg vanuit een beschermde woonvorm en biedt passende dagbesteding (denk aan dierenverzorging, creatieve activiteiten, IT, kooktrainingen en sport. Al deze activiteiten vinden plaats op het terrein van de beschermde woonvorm zelf.

Wij verzorgen persoonlijke begeleiding in de vorm van ondersteuning en begeleiding op verschillende leefgebieden (vanuit de leefgebieden van Movisie). Wij hebben een autismedeskundige in dienst die wekelijks problematische casuïstiek bespreekt met alle begeleiders en specialistische hulpverlening biedt aan cliënten die op psychisch functioneren tijdelijk vastlopen. Leeffijn maakt zich sinds de oprichting al hard voor zorg voor cliënten die intensief ondersteunt dienen te worden door dubbel diagnostiek naast de specifieke hulp op de autisme spectrum stoornis.

 

Het bovengenoemde resulteert in het aanbod betreft bepaalde zorgprestaties vanuit WLZ. Met ingang van 1 januari 2020 is Leeffijn gecontracteerd zorgaanbieder bij het zorgkantoor. Dat betekent dat wij zowel op basis van een PGB, als op basis van Zorg In Natura (ZIN) cliënten mogen verwelkomen met de navolgende zorgzwaartepakketten:

 

Zorgzwaartepakketten (ZZP), volledig pakket thuis (VPT) en met het oog op uitstroom beschermde woonvorm (MPT):

 

-ZZP 3VG, wonen met begeleiding en verzorging

-ZZP 4VG, wonen met begeleiding en intensieve verzorging

-ZZP 6VG, wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

-VPT 3VG, wonen met begeleiding en verzorging

-VPT 4VG, wonen met begeleiding en intensieve verzorging

-VPT 6VG, wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

-MPT begeleiding groep

-MPT begeleiding individueel basis

-MPT begeleiding individueel speciaal

 

Bij de bovenstaande zorgprestaties gaat het zowel om prestaties inclusief als exclusief dagbesteding.

Om voor een appartement in aanmerking te komen moet je naast jouw afgegeven zorgbeschikking met het juiste zorgzwaartepakket wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent tenminste 18 jaar met een gediagnosticeerde Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een VG-indicatie;

  • Je hebt een eigen inkomen (Wajong-uitkering of vanuit werk);

  • Je bent gemotiveerd om je te ontwikkelen en accepteert begeleiding;

  • Contra indicaties worden besproken in het kennismakingsgesprek.

Heb je twijfels of vragen of jouw indictie wel passend is, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag tijd vrij om alles correct te beoordelen. Dat voorkomt teleurstellingen.

Reacties gesloten.