Missie en Visie

Missie

Wij bieden persoonsgerichte levensloopbegeleiding én passende woonzorgruimte om de kwaliteit van leven binnen onze doelgroep te verbeteren.

Submissie:

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens potentieel heeft om zich persoonlijk te ontwikkelen. Maar begrijpen dat persoonlijke ontwikkeling niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ieder mens is uniek en daardoor heeft de ene persoon meer ondersteuning en begeleiding nodig dan de ander.

Ook volwassenen met een vorm van autisme of een beperking willen zich ontwikkelen en hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de samenleving vergroten. Leeffijn biedt haar cliënten alle doelgerichte persoonlijke zorg en woonbegeleiding, zodat zij de volgende stap naar zelfstandig wonen en leven veilig en verantwoord kunnen maken. Het aanbod van een eigen plekje in de vorm van een zelfstandig appartement is een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening.

Visie

Wij respecteren onze bewoners/cliënten zoals ze zijn en de door hen gemaakte keuzes. In onze woon- en zorgbegeleiding ligt de nadruk op het verder ontwikkelen van de mogelijkheden, waar de bewoner al over beschikt en op het aanleren van vaardigheden en routines om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Ook ondersteunen en stimuleren wij hun bij het zoeken en vinden van een zinvolle dagbesteding, opleiding of werkzaamheden, wij bieden ondersteuning bij het verkrijgen van een (zorg)indicatie. De begeleiders richten zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de bewoners om de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden te vergroten.

In onze woonomgeving streven we een veilig en beschermd leefklimaat na met veel duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid. Dit biedt overzicht en houvast. Belangrijke randvoorwaarden waarbinnen onze bewoners zich individueel kunnen ontwikkelen.

We bieden vraaggerichte zorg-  en woonbegeleiding, waarbij de wensen en behoeften van de bewoner een belangrijk uitgangspunt zijn. Onze zorg- en woonbegeleiding vindt altijd op professionele en verantwoorde wijze plaats met toepassing van geldende (zorg)wet- en regelgeving.

Reacties gesloten.