Ervaring van onze medewerkers

Leeffijn hecht veel waarde aan openheid en eerlijkheid binnen het zorgteam. Wij houden periodiek een tevredenheidsonderzoek onder onze medewerkers om te toetsen in hoeverre wij ons kunnen verbeteren en een optimale werksfeer kunnen creëren. Kortom: Hoe is het om bij Leeffijn te werken? Drie van onze collega’s hebben hun eerlijke ervaringen met ons gedeeld. Maar ook wat hen motiveert en wat zij nastreven in hun werk. Wij zijn dankbaar te mogen werken met mensen die een groot hart hebben voor goede zorg.

‘De menselijke maat staat voorop.'

Jantine is vanaf het eerste uur bij Leeffijn betrokken. Zij is binnen Leeffijn doorgegroeid naar een leidinggevende functie en is mede eindverantwoordelijk voor de zorg aan onze cliënten. ‘Ik werkte hiervoor bij een grote zorgorganisatie. Ik zocht meer ruimte voor de combinatie mens-zijn en zorgverlener. Meer vrijheid om tijd en energie te steken in mensen met autisme of een verstandelijke beperking, zodat je ze echt leert kennen. En andersom, zodat hij of zij ook iets van jou kan zien. Pas dan is zorgverlening op maat mogelijk, vind ik. Toen ik Angelique, de oprichtster van Leeffijn ontmoette, zaten we hierover direct op één lijn. Ik ben er trots op dat dit nog steeds heel kenmerkend is voor Leeffijn.’

Verzelfstandigen in een veeleisende wereld

Ook tot welk resultaat de zorgverlening moet leiden, heeft Jantine een duidelijke visie: ‘Hoe je het ook wendt of keert, de maatschappij is de regisseur van het leven van onze bewoners. Dat is nu eenmaal zo. Ik vind het mijn taak om mensen met een bepaalde stoornis te helpen om in hun tempo te verzelfstandigen in deze veeleisende en vaak onduidelijke wereld. Maar dat valt voor iemand die snel overprikkeld is echt niet mee, dat maakt ze snel angstig en onzeker. Daarom streven we ernaar om de cliënten van Leeffijn naast zorg ook veel rustpunten te bieden. Een structuur vol veiligheid, waar ze op terug kunnen vallen. Pas als cliënten zich veilig voelen is er ruimte voor ontwikkeling.’

Zorg weer op orde

‘Achteraf weet ik dat Leeffijn door haar visie eigenlijk te snel is gegroeid. Maar er kwamen door aanbevelingen zoveel jonge mensen met autisme of een verstandelijke beperking op ons af; die konden we echt niet teleurstellen. Er zijn toen ook best een aantal zaken minder goed gegaan, wat op zich logisch was. Gelukkig is dat nu anders. We hebben weer een duidelijke focus op kwaliteit en ook tijdens sollicitatiegesprekken letten wij nu veel beter op of iemand goed bij Leeffijn past. Het team en onze cliënten zijn weer in balans en dat geeft veel vertrouwen voor nu en in de toekomst van Leeffijn.’

Verzelfstandigen in een veeleisende wereld

Ook Diana beschikt over een ruime ervaring in de zorg. Niet als zorgverlener, maar als coördinator om zorggerelateerde processen te verbeteren. Ook zij kreeg steeds meer moeite met de toenemende commercie en bureaucratie in de zorg. ‘Hoewel ik zelf geen zorgverlener ben, ging het me steeds meer tegenstaan dat in veel zorginstellingen patiënten als een nummer worden behandeld en dat mensen met een probleem geen hulp meer krijgen als het  budget op is. De mensgerichte aanpak en de korte lijnen bij Leeffijn maken het werken hier heel prettig. Als hier een probleem is, wordt dat altijd direct en in een goede samenwerking opgelost. Wat een verademing!’

Kritisch naar onszelf blijven kijken

Het werk van de kwaliteitsmanager bij Leeffijn is heel breed; van het beheren van het kwaliteitssysteem en het zorg dragen voor de implementatie van vernieuwde processen en protocollen als het doen van verbetervoorstellen tot het mede inrichten van de IT-infrastructuur. Diana: ‘Juist binnen zo’n mensgerichte organisatie als Leeffijn is het heel belangrijk dat alle processen efficiënt verlopen en goed voor elkaar zijn. Maar kwaliteit betekent ook dat we kritisch naar onszelf blijven kijken in deze snel veranderende tijden. Wat doen we goed, maar ook: wat kan beter?’

Hogere kwaliteit is in ieders belang 

‘Zorg en bedrijfsmatigheid moeten in balans zijn,’ vervolgt Diana. ‘Zo is een belangrijk onderdeel van mijn werk om de informatievoorziening zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat de zorgverleners snel alle informatie voorhanden hebben. Hierdoor zijn ze zo min mogelijk tijd kwijt zijn met administreren en rapporteren. En daar wordt iedereen dus beter van. In 2019 willen we de ISO:9001-certificering aanvragen, al gaan we eerst voor de kwaliteit en daarna pas voor het papiertje.’

‘Zorg en efficiency moeten hand in hand gaan’

Marijke was al gestopt met werken toen Leeffijn op haar pad kwam. ‘Ik heb lang op de personeelsafdeling in groot woon- en zorgcentrum voor ouderen gewerkt. Nadat ik gestopt was met werken, kwam ik vlak daarna in contact met Leeffijn en dat voelde direct goed. Na zes jaar werk ik hier nog steeds met veel plezier en heb ik het, door de groei die we hebben doorgemaakt, alleen maar drukker gekregen.’

Een groot hart

‘Mijn belangrijkste taak is alles op personeelsgebied in goede banen te leiden. Ik bewaak de termijnen in arbeidsovereenkomsten, zorg ervoor dat de personeelsdossiers bij zijn, salarissen, et cetera. Het mooie van Leeffijn is, dat er naast mijn werkzaamheden ook ruimte is voor een praatje met de cliënten.

Reacties gesloten.